Промовирање на локални пчелни производи

Promoting local bee products

Промовирање на локални пчелни –производи, зајакнување на локалната економија.

Ефективната промоција на производи се докажува како многу важна, посебно во денешната конкурентна бизнис средина. Пчелната економија придонесува кон оваа цал преку развој на прекугранична е- комерцијална платформа за пчелни производи, преку обучување на производителите за учество на меѓународни изложби каде тие се поканети да ги претстават своите производи и исто така да се обучат за оптимално искористување на модерните комуникациски алатки.

Пчелните производи на локалната област се со одличен квалитет и можат да бидат двигател за развој на локалната економија. Дали сите го знаат ова? Ајде да им покажеме!

Печати


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"