Информативни акции

Informative Actionsy

Насочени информативни акции кон пчеларите и млади професионалци кои сакат да се занимаваат со апикултура/пчеларство.

Пчелната економија, ја промовира апикултурата/пчеларството и ги развива човечките ресурси преку насочени активности. Инвестира во заедницата и нејзините членови, информира и развива професионалци и нови кандидати кои сакаат да се занимаваат со пчеларство и нивните производи и исто така им нуди можности и потенцијал за развој.

Дознајте повеќе за нашите активности!

 

РП/ Aкција Код РП/ Наслов на Акцијата
РП1 Менаџмент и Координација
Акција 1.1 Подготвителни активности
Акција 1.2 Прогрес извештаи
Акција 1.3 Прогрес средби
Акција 1.4 Верификација на трошоци
Акција 1.5 Наслов
РП2 Информација и Публицитет
Акција 2.1 Дисеминациони активности
Акција 2.2 Проектен портал и социјални медиуми
Акција 2.3 Комуникациски План
Акција 2.4 Завршна отворена конференција
Акција 2.5 Наслов
РП3 Истражувачки активности и студии
Акција 3.1 Мапирање на сегашни процедури за производство и Анализа за подобрување на производството
Акција 3.2 Анализа за Бизнис Можности
Акција 3.3 Развој на регионален идентитет за промоција на пчелни производи.
Акција 3.4 Документација за заштитена ознака за потекло и заштитена географска одредница.
Акција 3.5 Одржлива Студија за Работилница за пчелари за трговија на пчелни производи.
РП4 Работилница за трговија со пчелни производи
Акција 4.1 Воспоставување на група за обука.
Акција 4.2 Развој и репродукција на едукативен материјал.
Акција 4.3 Простори за Работилница за пчелна трговија и опрема –Развој на Пчелни паркови.
Акција 4.4 Имплементација на работилница (2 рунди)
Акција 4.5 Советување и менторирање
РП5 Развој на комерцијални и инфраструктурни алатки
Акција 5.1 Развој на преку гранична он-лајн дата база на процедури, производители и производи.
Акција 5.2 Развој на прекугранична е-комерцијална платформа за пчелни производи
Акција 5.3 Подготовка и учество на пчелните производи на интернационална изложба
Акција 5.4 Водич за пчелни производи – повик до инвеститори
Акција 5.5 Изведба на рурален пат во Неготино

Печати


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"